Yes we can! – Ett inspirationsevent för högstadiet

Nästa torsdag kommer högstadiet att delta i ett inspirationsevent där de får möjlighet att lyssna på och diskutera med tre framgångsrika förebilder som alla brinner för ungdomars levnadsvillkor och framtidsutsikter i förorten. Syftet med eventet är att inspirera till höga ambitioner och mål, högre studier samt entreprenörskap. Vi ser fram emot ett spännande och lärorikt event!