Var med i en matteklubb på KTH!

Elever från årskurserna 4 till 9 har möjlighet att deltaga i en Matematikklubb som anordnas på KTH! Följ länken för mer information och möjlighet att anmäla sig!

http://www.math.su.se/samverkan/kommun-skola/matteklubben-ht17-f%C3%B6r-dig-som-g%C3%A5r-i-%C3%A5k-4-9-1.339623#.WbfWYF-gj_o.facebook