Välkomna till höstens stora föräldramöte torsdagen 7/9

Assalam Aleikum

Nu är det återigen dags för ett nytt läsår och vi välkomnar er vårdnadshavare till höstens ”stora” föräldramöte på Al-Azharskolan där ni får möta skolledningen. Mötet äger rum torsdagen 7/9 klockan 17:30 – 19:00 i stora aulan.

Under mötet kommer vi att avhandla följande punkter;

– Trygghet i förorten

– Skolinspektionens tillsynsbesök våren 2017

– Skolans val, Islam

– Idrott & Hälsa

– Skolans resultat för läsår 2016/17

– Prioriteringsområden för läsår 2017/18

– Infomentor

Mvh

Skolledningen Al-Azharskolan