Välgörenhet – varje muslims plikt

Välgörenhet: En pizzeria i New York ger sina kunder möjlighet att donera en pizzaslice till hemlösa som dagligen besöker restaurangen. Att tänka på de svaga och utstötta i samhället är varje muslims plikt! Koranen [22:41] ”de som, om Vi ger dem makt och myndighet på jorden, förrättar bönen och ger åt de fattiga och anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt. Allt går till sist upp i Gud. ”