Tallinjen blir en hundraruta.

De flesta eleverna i vår klass känner sig trygga och bekvma med Tallinjen som en mental talrad. Dock blir ett stort antal elever förvirrade när de plötsligt ska övergå till att jobba med hundrarutan. 

Här kommer ett exempel på hur vi gör för att bygga broar mellan de båda alternativen så att de blir tydligt för alla.