Talet 12

Vi testar sifferblock i minecraft edu. Uppgiften är att bygga talet 12 på olika sätt. Vi avslutar sedan lektionen med genomgång i helklass, där vi tittar på varandras lösningar. 

Intressant är att se hur eleverna lär av varandra när de presenterar sina kombinationer av talet 12. Några adderade, andra valde att subtrahera och några valde att blanda.