Svenska

Idag fick eleverna göra ett återbesök i bokstavshuset. Uppgiften var idag att försöka bygga stående bokstäver. När de var klara så fick de lära sig hur man kan använda skyltar för att skriva. När bokstaven var färdig skulle man skriva tre ord på sin skylt där bokstaven skulle finnas med i början, mitten och i slutet! Vi tränar fonologiskt medvetenhet, skriva och läsa via dator. Lustfylld lektion!