Stort föräldramöte den 27:e September!

Till alla vårdnadshavare som har barn i klasserna F-9.

 

As*salamu alaykum!

 

 Kallelse till stormöte för föräldrar tisdagen den 27 september.

Skolledningen vill härmed kalla alla vårdnadshavare till barn på Al-Azharskolan till ett stort föräldramöte den 27 september kl. 17.30.

Syftet med mötet är att presentera fokusområden, förändringar i organisationen, samarbete mellan hem och skola, uppdatering av nya Info Mentor, föräldrarådets roll m.m. Det är väldigt viktigt att ni kommer!

Observera att detta är ett allmänt möte och vi inte kan diskutera enskilda personer/elever. Specifika frågor om era barns klasser kan ni ta på klassmötena eller utvecklingssamtalen med barnens lärare.

För att alla ska få plats och hänga med i det vi ska gå igenom så kommer vi att dela upp oss, se nedan.

  • Dag: Tisdagen den 27 september
  • Tid: 17.30-18.30.
  • Plats:
  • Lilla aulan på entréplanet, hålls på svenska med ev. tolkar.

Bitr. rektorerna  Terez Kroon, Roger Lindquist , Tina Hedkvist och Jane Almquist.

2) Stora aulan plan 2 (somaliska) med rektor Hussein Ibrahim.

 Om du behöver tolk, var god meddela oss omgående

via mejl till: Ange namn och språk jane.almquist@alazharskolan.se eller ring expeditionen: 08-409 316 00.

Varmt välkomna önskar skolledning och personal på Al-Azharskolan genom

Jane Almquist

Bitr. rektor