Skolstartsbrev HT-2018

Äntligen skolstart!

 

As-salamu’ alaykum!

Vi välkomnar alla våra härliga elever till ett nytt lärorikt läsår på Al-Azharskolan!

torsdagen den 23 augusti är det skolstart J Se tiderna nedan.

 

  • Alla klasser samlas i stora aulan när de kommer på morgonen och där väntar era lärare, mentorer och rektor på att få ta emot er J
  • Scheman får ni av klasslärarna och det kommer även att finnas inlagt på Info Mentor.

 

Tiderna för första skoldagen:

Klass 0

(F-klass)

 

1

2 3 4 5 6 7 8 9
Börjar 9.00 9.00 8.10 8.10 9.30 9.30 9.30 10.00 10.00 10.00
Slutar 11.00  

14.00

14.00 14.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.00 15.00
 

VIKTIGT!

Alla barn i klass 1-3 ska ha med sig lappen nedan första skoldagen med vilka tider de ska hem, samt namn och telefonnummer till den som ska hämta dem. Om de ska åka med skolbussen ska ni även fylla i vilken hållplats barnet ska stiga av vid. Fyll i talongen på nästa sida eller skriv av den och skicka med ditt barn. Lappen ska de ge till sina barns lärare.

 

 

Transport och fritids.

  • Elever i år 1-3 som är inskrivna på fritids och bor i områden där vi har skolbuss kan få åka skolbussen. Alla andra hämtas av sin vårdnadshavare direkt efter sista lektionen. Bifogad tidtabell gäller bussarna för elever i skolår 1-3 till Järva-området. (Rinkeby, Tensta, Kista, , Husby)

 

  • Förskoleklassen (sexåringarna) har inskolning 23, 24 och 27/8 och åker med sina föräldrar. Inte med skolbussen! Vårdnadshavare är med sina barn kl. 9.00-11.00 under de tre inskolningsdagarna. Förskoleklasserna får busscheman efter genomförd inskolning.

 

  • Information om fritids för förskoleklasserna kommer att ges i aulan på den tid som ert barns lärare meddelar er under inskolningen.

 

  • Ni kan få hjälp med blanketter på skolans expedition.

 

  • Kom ihåg att ta med er personbevis där det framgår vem som är vårdnadshavare och lämna in på expeditionen!

 

SL-kort

Elever i år 4-9 samt de som bor i områden där vi inte har skolskjuts och har mer än 2 km från skolan kommer att få kvittera ut SL-kort av sina klasslärare/mentorer förutsatt att de godkänner villkoren* som skolan har satt upp. De får med sig information om detta hem och det finns även på Info mentor. Detsamma gäller yngre elever som bor i områden dit skolbussarna inte går.

 OBS! Om man har obetalda skulder till skolan får man inget SL-kort förrän skulden är betald.

 Skolan erbjuder ETT terminskort per termin, förutsatt att man godtagit villkoren.

Kortet måste registreras av vårdnadshavare på Sl.se/ Mina sidor. Har man inte gjort det och tappar det eller på annat sätt förlorar sitt SL-kort får man själv köpa ett nytt. Det bästa är att ha kortet i ett band runt halsen, innanför kläderna.

 

Frånvaro

Barn som fyllt 7 har skolplikt. Frånvaro måste alltid anmälas till skolan, antingen via Info Mentor eller till skolans expedition. Som giltig frånvaro räknas sjukdom eller liknande. Ledighet måste man ansöka om i god tid. Om ditt barn uteblir vid skolstarten och ni inte har meddelat giltigt skäl till frånvaro så finns en risk att ni förlorar er plats i skolan. Många står i kö till skolan så efter en vecka börjar vi fördela ev. reservplatser.

Varmt välkomna önskar Al-Azharskolans personal!

Ladda ner skolstartsbrevet i PDF