Skolavslutning 2021

I år blir det en återigen en annorlunda skolavslutning och vi kan tyvärr inte bjuda in er vårdnadshavare. Med tanke på smittorisken kring Covid-19 så är vi övertygade om att ni alla har full förståelse och respekterar detta.

Vi kommer inte heller ha någon gemensam avslutning för eleverna i aulan med hänsyn tagen till de restriktioner som råder. Klasserna har en egen liten avslutning i respektive klassrum enbart med de elever som går där och berörda lärare. Där får de fika, sina omdömen eller betyg och ha lite trevligt tillsammans innan det är dags att åka hem och ta sommarlov. Vi har olika tider för att undvika att det blir för många som åker till exempel buss 179 samtidigt.

Här är tiderna som gäller:

Årskurs 2 och 3 börjar kl. 09.00 och slutar kl. 9.45. Skolbussen avgår enligt ordinarie tabell men en timme senare än vanligt på vägen hit. Den går även hem direkt efter avslutningen med avresa kl. 10.00.

Förskoleklasserna och årskurs 1 börjar kl. 10.00 och slutar kl. 10.45. Skolbussen avgår enligt ordinarie tabell men alltså en timme senare än vanligt på vägen hit. Den går även hem direkt efter avslutningen med avresa kl. 11.00.

Årskurs 4-6 börjar kl. 9.30 och slutar kl. 10.15

Årskurs 7-8 börjar kl.10.00 och slutar kl. 10.45

Årskurs 9 börjar kl. 11.00, de har betygsutdelning, tal m.m. och avslutar med gemensam lunch i matsalen.

Om ni har barn som måste vara på fritids så hämtar ni dem själva i enlighet med de tider som ni anmält i förväg. Det finns inte någon skolbuss på eftermiddagen för barnen som går på fritids.

Information om tider inför skolstarten den 18 augusti kommer att finnas på Info Mentor. Ni som har era mejladresser registrerade kommer även att få mejl i början
på augusti. Alla elever måste vara här vid skolstarten. Elever som inte kommer den första skolveckan riskerar att förlora sin plats, om ni inte har meddelat en giltig
anledning. Med giltig anledning menas sjukdom eller sedan tidigare skriftligen beviljad ledighet. Ledighet ska sökas och godkännas i god tid innan.

Ska ni flytta eller barnen byta skola måste ni omedelbart informera oss. Det är många som står i kö och vill ha plats på Al-Azharskolan.

Tack för det här läsåret!

Vi önskar er alla en fantastisk sommar inshaAllah!
Varma hälsningar från personal och skolledning på Al-Azharskolan