Skolan bjuder in till presskonferens

Bakgrunden till att mediedrevet mot Skolinspektionen just nu är att de i samband med att en anmälan mot vår skola 2015 bedömde att Al-Azharskolan inte gör något fel i att ha tjejer och killar i olika grupper under idrott och simning.

Frågan aktualiserades återigen i samband med att Lärartidningen publicerade en äldre intervju med två av våra idrottslärare där de bl.a. beskriver att de trivs med det sättet att jobba.

Utbildningsministern Gustav Fridolin (Mp) har ställt sig kritisk till skolinspektionens bedömning.

Vi kallade därför till presskonferens för att bemöta kritiken och här är några av artiklarna som följde:

http://www.lararnasnyheter.se/mivida/2016/08/26/okej-konsuppdelat-religiosa-skal

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/rektorn-efter-kritiken-vi-har-inte-gjort-nagot-fel

http://www.stockholmdirekt.se/vallingbytidning/

http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/rektor-tillbakavisar-ministerkritik-3494393