Sammanfattning av årets poesitävling för högstadiet

Årets poesitävling för högstadiet resulterade i ca 30 tävlingsbidrag. Lärarna Elina Wahlund och Lina Abdalla arbetade med poesitemat i klasserna inför tävlingen. Intresset för poesieventet var mycket stort hos eleverna och 16 elever kom med i finalen där de tävlade med sina bidrag.

En del elever valde att uppträda live, medan andra tävlade med förinspelade framföranden på video. Dikterna framfördes i grupper med fyra deltagare i varje grupp. Efter varje grupps framföranden bedömdes bidragen av juryn och feedback gavs till de tävlande.

Tävlingens jury bestod av poeterna Liban Abdule, Mona Monasar samt Reyyan Özer. Liban är 2016 års vinnare av ”Ortens bästa poet”, Mona har bland annat vunnit Tensta konsthalls textpris 2016 och Reyyan har varit involverad inom poesiscenen i flera år.

Det visade sig att tävlingen i mångt och mycket blev en övning i självförtroende och mod. Alla elever som valde att uppträda live övervann sin scenrädsla och nervositet. Deras framföranden var imponerande och bemöttes av intensiv respons från både publiken och juryn.

Tävlingens första pris gick till Irem, Åk 7, Luanda med dikten ”Samhället”. Amir, Åk 8, Gaza med dikten ”Sorgen” kom på andra plats. Tävlingens tredje plats delades mellan Marwa, Åk 8, Damaskus med dikten ”Till mitt gamla jag” samt Omar, Åk 8, Dubai med dikten ”Till alla rasister och hatare!”. Samira från grundsärskoleklassen Nairobi med dikten ”Kärlek och vänskap” erhöll dessutom ett hederspris för sin modiga insats.

Tävlingen har genererat ett ökat intresse för poesi i skolan och flera elever har uttryckt ambitioner om att ”tävla och vinna nästa gång”.

Vi kommer inom kort att publicera en del av tävlingsbidragen och hoppas även kunna ge ut en bok med dem.

Förhoppningsvis kommer vi att kunna arbeta med poesiintresset på skolan kontinuerligt för att ta vara på den otroliga talang som våra elever besitter!

 

 

 

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara