Problemlösning och abstrakt tänkande! 

Eleverna fick vid detta tillfälle träna sitt abstrakta tänkande och sin förmåga att lösa matematiska problem. 

Uppgiften: En ”bit ” består av tre block (Liggande eller stående spelar ingen roll). Nu gäller det att titta på bygget och försöka räkna sig till hur många ”bitar” det består av. Byggnaderna blir allt mer avancerade ju längre bort vi kommer.

http://youtu.be/_JwsaXjt3N0