Personalutbildning om hederskultur och hedersrelaterat våld

Igår hölls en personalutbildning om hederskultur och hedersrelaterat våld av organisationen Origo.

Origo är ett samarbete mellan kommunerna i Stockholms län, Stockholms Läns Landsting och Polismyndigheten i Region Stockholm. Här arbetar kuratorer, barnmorska och polis och vi har fokus på unga som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld.

Vad erbjuder Origo?

  • Konsultation i enskilda ärenden.
  • Kompetenshöjande och förebyggande insatser för yrkesverksamma och unga.
  • Länk till andra verksamheter som kan vara till hjälp.
  • Origobook – digitalt samverkansforum för olika yrkesgrupper och frivilliga aktörer.

Ring 08-508 251 20

Du når oss via telefon mån–fredag kl 09.00-16.00.

Mejla origo@stockholm.se

Läs mer på www.origostockholm.se