Klasslärarna Hanane och Said beskriver digitalseringsarbetet i klassen Aten

Sedan januari 2019 har klass Aten blivit pilotklass där arbetet med surfplattor har blivit en daglig rutin. I klassen går 26 elever och varje elev har sin egen surfplatta. Eleverna har börjat arbeta med surfplattorna på så sätt att de utförde enkla uppgifter till de blev säkrare och rutinerade vid hanteringen av surfplattorna. Resultatet blev då ett projekt i den ämnesintegrerade temat djur där ämnena svenska och naturorienterande ämnena är inblandade. Arbetet utgick ifrån cirkelmodellen och genrepedagogik.

Lärarna har introducerat arbetet med faktatexterna genom att bygga upp elevernas kunskaper, i både det kunskapsmässiga men även det innehållsmässiga inom arbetsområdet. Lärarna har modellerat arbetssättet för eleverna för att sedan låta eleverna arbeta självständigt. Arbetet gick ut på att skapa PowerPoint presentation om ett djur. Eleverna fick välja sitt djur, söka information, bilder samt fakta om djuret. Där efter fick de skapa sina presentationer för att sedan presentera sitt arbete inför hela klassen.

Arbetsformens syfte var att stimulerar elevernas olika förmågor. Elevernas nyfikenhet, engagemang och intresse har ökat obeskrivligt mycket. De tyckte att det var roligt att arbeta på detta sätt.

Arbetsformen har stimulerat eleverna kommunikativa förmåga då de arbetat i par så hade de möjlighet att kommunicera med varandra, samarbeta och interagera för att välja bilder, välja innehållet och för att slutföra ett arbete där både partnerna är nöjda med. Läsförståelse förmåga stimuleras här också då var det viktigt att söka fakta på nätet läsa och förstå innehållet för att sedan skriva i PP-presentationen.

Dessutom så utvecklar eleverna förmågan att hålla ett tal eller presentation något som är en förmåga inom framträdande och retorik som eleverna tränar på en tidig ålder vilket är fantastiskt. Eleverna utvecklar även sin datorvana och datoranvändning genom arbetet med PowerPoint. Som tidigare nämnts, det är många förmågor som berörs under arbetet.

Ett utvecklingsområde inför nästa gång kan vara att eleverna arbetar själva och skapar egna PP-presentationer efter att de känner sig säkrare.

Genom att lägga upp arbetet på skolans hemsida och dela med sig av denna ide och arbetsform kan flera lärare bli intresserade av att arbeta på detta sätt något som i sin tur bidrar till digitaliseringsprocessen i Al-azharskolan.