Klassen Luanda (Åk 7) tävlar genom att lösa ekvationer i Kahoot

Kahoot är en plattform för interaktivt lärande. Plattformen ger möjlighet för pedagoger att utforma och ställa frågor som kan besvaras av klassen interaktivt i realtid. Varje elev har möjlighet att från sin dator/surfplatta svara på den ställda frågan och direkt få feedback på sitt svar. Plattformen håller också reda på vilken/vilka elever som svarat rätt flest gånger vilket sporrar till kunskapstävling i klasen.