Informationsbesök

Måndagen den 20/4 kommer vi att ha en gäst. Hon heter Fatima och hon är marknadskommunikatör.

Hon kommer att stå vid aulan vid lunchtiden och ge ut information till våra högstadieelever om Thoren businesschool, Inovation school och Yrkesgymnasiet.

Informationen riktar sig till våra högstadieelver.

För mer information kontakta Edita Bajin, skolans studie och yrkesvägledare.