Höstuppdatering av bloggar på Al-Azharskolan

Under hösten har flera nya bloggar blivit aktiva på Al-Azharskolans hemsida.

Först ut var klassen Tokyo med klasslärarna Charlotte och Emma som givit oss insyn i deras klassarbete och kommer bland annat dokumentera deras framsteg med det nya IKT-arbetet i Tokyo.

Klubben har också fått en blogg som drivs av klubben-ansvarige Abdullahi M Houssein. Klubbens blogg dokumenterar olika aktiviteter och lockar flera elever att medverka i klubbens verksamhet.

IKT-bloggen drivs numera av IKT-ansvariga Ulrika Wisborg och ger ett överblick över det pågående IKT-arbetet på skolan.

Till sist informerar M-STARS redaktionen om sina aktiviteter samt publicerar sina alster i sin blogg.