Förr i tiden – utflykt till Skansen

Vi har besökt hus från förr i tiden. Barnen hade inte så mycket leksaker. Vi lekte en lek ”under hökens vingar” som man lekte på 1800-talet också. Fröken berättade en saga om hur orättvist det kunde vara förr i tiden.