Ansökningsinformation för skolplats inför höstterminen 2019

För er som vill söka skolplats  inför höstterminen 2019. 

Al-Azharskolan är med i Stockholm stads kösystem, se länk nedan. Vi rekommenderar att ni som söker plats till förskoleklassen använder den tjänsten i första hand eftersom ni där har möjlighet att välja flera alternativa skolor om ni inte får plats i enlighet med ert förstahandsval. Om ni redan har ställt ert barn i kö via skolans hemsida så gäller den kötiden och ni behöver inte göra ytterligare ansökan. Samma svarstid gäller för båda köerna, se information med datum nedan. 

På webbplatsen stockholm.se/sokaskola som riktar sig till vårdnadshavarna finns länken till e-tjänsten (som öppnade för ansökan den 15 januari), information och film om att söka skola finns på flertalet språk samt länk till att hitta och jämföra skolor mm.

Vad händer just nu?

Vårdnadshavarna söker skola mellan den 15 januari och den 15 februari. Ni kan följa ansökningsprocessen genom att logga in i Antagningstjänsten.

Viktiga länkar:

Information till vårdnadshavare om att Söka skola – stockholm.se/sokaskola

Information till er på skolan om att Söka skola – EF-sidan med information till anslutna fristående skolor i Söka skola Stockholm

Länk till hitta och jämför skolor- stockholm.se/jamfor

Länk till e-tjänsten som öppnas den 15 januari och stänger den 15 februari för att sedan öppnas igen den 15 mars med besked för placering – e-tjänst Söka skola Stockholm

För de vårdnadshavare som inte har mobilt BankID finns blankett att ladda ner från stockholm.se/sokaskola Blanketten har ny adress dit den ska skickas (inga andra blanketter får användas för ansökan till skolstart ht19). Blanketten finns även på engelska. Dock vill vi att så många som möjligt gör sin ansökan via e-tjänsten som öppnas den 15 januari. De vårdnadshavare som behöver hjälp med att söka via e-tjänsten ska i första hand kontakta Kontaktcenter på telefon 08-508 005 08. Blanketten ska endast användas om vårdnadshavaren av någon anledning inte kan söka via e-tjänsten. 

Med vänliga hälsningar

Jane Almquist

Bitr. rektor

Al-Azharskolan

Kirunagatan 22-28

16268 VÄLLINGBY

Tel: 08-409 316 02