Event: Muslim Cool på ArkDes

Seminariet ArkDes Talks: Muslim Cool är en helkväll med fokus på det senaste inom muslimskt mode, i Sverige och internationellt. Den centrala programpunkten är ett panelsamtal om aktuella strömningar, aktörer och kontexter inom det muslimska modefältet. Dessutom kommer panelen att diskutera hur uttryck från det muslimska modet influerar och influeras av modet i stort. Begreppet ”Muslim Cool” är hämtat från …