Låt stå – antirasism på schemat!

Låt stå är e ett nyskapande och forskningsbaserat antirasistiskt läromedel för högstadie- och gymnasielärare. Projektet syftar till att skapa ett underlättande verktyg för lärare att använda sig av i arbetet med antirasistiska frågor och likabehandling. Läromedlet har tagits fram i samarbete med praktiker, forskare, pedagoger, lärare och är utformad för den svenska skolan. För mer information besök deras hemsida.   …