Yes We Can! – Intryck från torsdagens event

I torsdags hade vi på skolan äran att få ta emot tre inspirerande föreläsare ifrån näringslivet. De har samtliga ett stort intresse för barn- och ungdomars uppväxtvillkor i förorten och var jätteglada att få dela med sig av sina livserfarenheter med våra elever.

Programmet inleddes med att initiativtagarna Elma Abdullahi Elmi och Stipan kopilovic inledde eventet och hälsade gästerna välkomna. Därefter berättade rektorn Hussein Ibrahim om vikten av god utbildning och hur vi från vår skola kontinuerligt gör satsningar för att ständigt öka utbildningskvalitén för våra elever.

Yeswecan

Muayyed Al-Dala berättade därefter om hur islams lära ser på framgång och materiell välstånd. Han förklarade att man som muslim förväntas ha höga mål och ambitioner, att söka kunskap samt materiell välstånd. Genom att vara framgångsrik kan man hjälpa andra människor och ha ett positivt inflytande på samhället. Dock är det viktigt att vara ödmjuk och alltid komma ihåg att ens tillgångar ”inte skall äga en”.

Den första gästtalaren var entreprenören Imran Ahmad från FIHEM bygg och fastighetsservice AB som berättade hur han som tonåring började arbeta för att hjälpa till i försörjningen av sin familj. Han berättade också hur han kommenterade konungens besök i förorten och hur det ledde till att han blev uppmanad att att starta ett företag för att göra förorten till en mer trivsam plats för de boende. Imrans fokus var på vikten av goda värderingar och att alltid hålla det man lovar. Det menar han är nyckeln till all sann framgång.

Näst på tur var byggnadsingenjören Maliun Ali som berättade om sin uppväxt och hur hon ombads av sin lärare att sluta skriva på ”afrikanska”. Hon berättade om sitt engagemang i samverkansprojektet ”Linje 14” i Örebro. Projektet är ett lyckat samarbete mellan Örebro Universitet samt grund- och gymnasieskolor i Örebro. Projektet sporrar elever att bli intresserade och i förlängningen anta högre studier. Maliun berättade också att hon inte upplevt några större svårigheter med att som beslöjad kvinna hävda sig i en mansdominerad bransch. Hon tror att det slutligen ändå handlar om hur mycket man tror på sig själv och hur kompetent man är. Är man duktig på det man gör så kommer omgivningen för eller senare att uppmärksamma och respektera det.

Den sista talaren var Mostafa Mohamoud som just nu jobbar som teamleader på IKEA i Jönköping. Mostafa har fått utmärkelsen ”bäst betalda under 30 år” i Jönköping två år i rad. Han berättade om hur han ständigt möttes med skepsis för sina val att göra lumpen, gifta sig tidigt samt lämna ett välbetalt jobb för att anta nya utmaningar. Men samtidigt poängterade att alla till slut förstod hans val. Han berättade också att framgång för honom bygger på tre pelare och dessa är:

  • ha rätt attityd
  • Aldrig gömma sig bakom ursäkter
  • Ha hög målsättning för dig själv

Elevintresset var väldigt stort på eventet och frågorna till gästerna avlöste varandra. Det var många som undrade om gästernas lönenivåer men också om hur svårt det är att lyckas inom olika branscher. Det uppstod också ett stort intresse för företagsamhet bland eleverna och många gick fram till Imran och frågade om hur man tex lägger upp en affärsplan. Även lärarna var också väldigt engagerade och ställde många intressanta frågor.

Allt som allt var det ett mycket lyckat och lärorikt event och vi hoppas att våra ärade gäster återkommer fler gånger till skolan.

Vi fortsätter samtidigt att planera för nästa event som troligen kommer att handla om ”Engelskan – nyckeln till en  internationella karriär!”