Al-Azharskolan – Blir Stockholms Stadsmissions vänföretag 2016

Al-Azharskolan, Stockholms Stadsmissions vänföretag 2016

Genom att Al-Azharskolan bidragit till förra årets insamling med 10.000 kr är vi nu officiellt Stockholms Statmissions vänföretag under 2016. Vi tycker att det är viktigt att stödja den viktiga och ytterst samhällsnyttiga insatsen som Stockholms Stadsmission bedriver!

IMG_9005

Lite om Stockholm Stadsmission:

Stockholms Stadsmission är en ideell förening som arbetar för att göra Stockholm till en mänskligare stad för alla.

De hjälper barn och ungdomar som behöver stöd av en vuxen, barnfamiljer i kris, ensamstående mammor som inte får ihop sin vardag ekonomiskt, unga vuxna som är i behov av terapi, unga föräldrar som behöver stöd och råd, äldre som lever i ensamhet, liksom alla de män och kvinnor som lever i hemlöshet eller missbruk.

De kliver in där det offentliga samhällets resurser och insatser inte räcker till och anpassar verksamheten utifrån de behov som finns i Stockholm – både akuta och långsiktiga. Utgångspunkten är att det går att förändra livssituationen för alla som har hamnat utanför. Deras viktigaste uppgift är att hjälpa människor att bygga upp en tro på sin egen förmåga och återta makten över sina liv.

Stockholm Stadsmissions hemsida