Äntligen skolstart!

As-salamu’ alaykum!

Vi välkomnar alla våra härliga elever till ett nytt lärorikt läsår på Al-Azharskolan!
onsdagen den 19 augusti är det skolstart, se tiderna nedan!

 • Alla klasser samlas i stora aulan när de kommer på morgonen och där väntar era lärare, mentorer och rektor på att få ta emot er.
 • Scheman får ni av klasslärarna och det kommer även att finnas inlagt på Info Mentor.
Klass

0 F-klass

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Börjar 9.00 9.00 8.10 8.10 9.30 9.30 9.30 10.00 10.00 10.00
Slutar 11.00 14.10 14.10 14.10 14.10 14.10 14.10 13.40 13.40 13.40

Viktigt!
Alla barn i klass 1-3 ska ha med sig lappen nedan första skoldagen med vilka tider de ska hem, samt namn och telefonnummer till den som ska hämta dem. Om de ska åka med skolbussen ska ni även fylla i vilken hållplats barnet ska stiga av vid. Fyll i talongen på nästa sida eller skriv av den och skicka med ditt barn. Ladda ner talongen här

Lappen ska de ge till sina barns lärare.

Transport och fritids:

 • Elever i år 1-3 som är inskrivna på fritids och bor i områden där vi har skolbuss kan få åka skolbussen. Alla andra hämtas av sin vårdnadshavare direkt efter sista lektionen. Bifogad tidtabell gäller bussarna för elever i skolår 1-3 till Järva-området. (Rinkeby, Tensta, Kista, , Husby)
 • Förskoleklassen (sexåringarna) har inskolning 19, 20 och 21/8 och åker med sina föräldrar. Inte med skolbussen! . Förskoleklasserna får busscheman efter genomförd inskolning. Mer information kring detaljer kommer ges i ett separat brev.
 • Information om fritids för förskoleklasserna kommer att ges i aulan på den tid som ert barns lärare meddelar er under inskolningen.
 • Ni kan få hjälp med blanketter på skolans expedition.
 • Kom ihåg att ta med er personbevis där det framgår vem som är vårdnadshavare och lämna in på expeditionen!

SL-kort
Elever i år 4-9 samt de som bor i områden där vi inte har skolskjuts och har mer än 2 km från skolan kommer att få kvittera ut SL-kort av sina klasslärare/mentorer förutsatt att de godkänner villkoren* som skolan har satt upp. De får med sig information om detta hem och det finns även på InfoMentor. Detsamma gäller yngre elever som bor i områden dit skolbussarna inte går.
OBS! Om man har obetalda räkningar till skolan får man inget SL-kort förrän skulden är betald.

Skolan erbjuder ett terminskort per termin, förutsatt att man godtagit villkoren*.
Kortet måste registreras av vårdnadshavare på Sl.se/ Mina sidor. Har man inte gjort det och tappar det eller på annat sätt förlorar sitt SL-kort får man själv köpa ett nytt. Det bästa är att ha kortet i ett band runt halsen, innanför kläderna.

Frånvaro
Från det kalenderår barnet fyller 6 år har de skolplikt. Frånvaro måste alltid anmälas till skolan, antingen via InfoMentor eller till skolans expedition. Som giltig frånvaro räknas sjukdom eller liknande. Ledighet måste man ansöka om i god tid. Om ditt barn uteblir vid skolstarten och ni inte har meddelat giltigt skäl till frånvaro så finns en risk att ni förlorar er plats i skolan. Många står i kö till skolan så efter en vecka börjar vi fördela ev. reservplatser.

Varmt välkomna önskar Al-Azharskolans personal!

Fyll i lappen nedan och skicka med!

Tryck här för att ladda ner lappen!

Kompletterande information gällande skolstart onsdagen den 19 augusti 2020

Hej och Salam Aleikum!

På grund av rådande pandemi (Covid-19) kommer vi inte ha en gemensam samling i skolans aula för eleverna vid skolstart.

Elever i årskurs 2 och 3 börjar kl. 08.10 i sina respektive hemklassrum* första skoldagen för att träffa sina lärare.

Elever i årskurs 5 och 6 börjar kl. 09.30 i sina respektive hemklassrum* första skoldagen för att träffa sina lärare.

Elever i årskurs 8 och 9 börjar kl. 10. 00 i sina respektive mentorsklassrum* första skoldagen för att träffa sina lärare.

* I skolan kommer information att sättas upp för vilket klassrum respektive klass ska samlas i.

 

Elever och vårdnadshavare i förskoleklassen träffar sina lärare/pedagoger enligt schemat som lärarna har skickat ut.

Elever i år 1 samlas i aulan kl.09.00 för att träffa sina nya klasslärare och gemensamt med dem gå till klassrummet.

Elever i år 4 samlas i aulan kl.09.30 för att träffa sina nya klasslärare och gemensamt med dem gå till klassrummet.

Elever i år 7 samlas i aulan kl. 10.00 för att träffa sina mentorer och gemensamt med dem gå till sina mentorsklassrum.

Skolan välkomnar alla elever, nya som gamla till ett nytt läsår men ber föräldrar/vårdnadshavare att inte besöka skolan under terminen förutom vid på förhand inbokade möten. Detta för att följa Folkhälsomyndighets rekommendationer för att minska smittspridning av Covid-19.

Vi kommer därmed inte heller ha fysiska föräldramöten eller utvecklingssamtal denna termin men återkommer med besked om alternativa lösningar.

Påminnelse gällande allmänna råd under Covid-19:

 • Stanna hemma om du är sjuk och/eller har förkylningssymptom.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd i korridorer, vid elevskåp, i matsal och omklädningsrum.
 • Var utomhus på rasterna.
 • Sprid ut er så gott det går i klassrummet.