Skolhälsovården informerar

Välkomna till skolhälsovården
på Al-Azharskolan

Vi är två skolsköterskor som jobbar här och vi heter Fariba och Nünübe.

Fariba har förskoleklassen, åk 3 samt särskolan.

Nünübe har åk 4 till åk 9.

Våra mottagningstider är mellan kl 12 – 14 alla dagar utom onsdagar.

Våra telefonnummer är:

Fariba 08 – 409 316 10
Nünübe 08 – 409 316 11

Skolläkare Inger Karlsson träffas efter
överenskommelse med oss.

Hälsokontroller och vaccinationer

Förskoleklassen: Längd, vikt, rygg, synkontroll,
hälsodeklaration, läkarundersökning.

Vaccination mot mässling, påssjuka, röda hund dos II.

ÅK 1: Längd, vikt, syn- och hälsokontroll.

ÅK 2: Längd, vikt, rygg, synkontroll, hälsoprofil.

ÅK 4: Längd, vikt, rygg, synkontroll, hälsodeklaration,
hälsosamtal, hälsoprofil.

ÅK 5: Vaccination mot livmoderhalscancer för flickor.

ÅK 6: Längd, vikt, rygg, synkontroll, hälsosamtal,
hälsoprofil.

ÅK 8: Längd, vikt, rygg, synkontroll, hälsodeklaration,
hälsosamtal, hälsoprofil.

Vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta.

ÅK 9: Avslutande samtal inför gymnasiet,
längd, vikt, synkontroll.

Alla nya elever kallas till skolläkare för hälsokontroll.