Skolans profil

Många fristående skolor har en särskild profil som gör skolan attraktiv i det fria skolvalet.
Al-Azharskolan är en fristående svensk grundskola med muslimsk profil.

Vad innebär det att Al-Azharskolan har muslimsk profil?
Måste man vara muslim för att gå i Al-Azharskolan eller arbeta där?

Framförallt är Al-Azharskolan öppen för alla människor oavsett tro. En bred majoritet av skolans lärare är heller inte muslimer. Men skolan erbjuder några små saker som för muslimska elever och familjer brukar kännas stora. Skolbespisningen serverar hemmalagad mat som är fläsk- och blodfri (halal). Eleverna har ett rum där de kan be på eftermiddagsrasten.

Skolans mål är att eleverna ska integreras och bli fast förankrade i det svenska samhällets värderingar men samtidigt ha en trygghet i sin ursprungskultur. Därför satsar Al-Azharskolan mycket på utflykter och skolresor. Tanken är att eleverna skall komma ut och se  Sverige.

Till exempel anordnar man årligen en skidresa där eleverna får uppleva de svenska fjällen. På somrarna har skolan ett sommarläger i Dalarna där eleverna och deras föräldrar får lära känna den svenska landsbygden och naturen med kanotpaddling och grillning över lägereld i juninatten.

Al-Azharskolan är en alldeles vanlig skola, men också en alldeles ovanlig skola. Det är kanske det som är dess speciella charm.