Ted Ed – En stor pedagogisk resurs med nyttiga lektioner på webben!

En mycket värdefull, intressant och pedagogik resurs på nätet kallas för Ted Ed. Ted Ed består av fler än 150.000 olika lektioner som finns fritt tillgängliga för pedagoger att använda i sin undervisning. Man har möjlighet att använda sig av redan förberedda lektioner eller också kan man skapa egna lektioner utifrån media från exempelvis Ted-talks, Youtube eller liknande.

De flesta lektionerna är på engelska men det finns en hel del lektioner som också finns textade på svenska. Bekanta dig gärna med denna fullspäckade resurs och använd den gärna i din egna pedagogiska planering!

http://ed.ted.com/

Här är några exempel på Ted Ed lektioner: