Elevtävling: Skrivkampen 2015 – Bästa skolan!


Var med i Al-Azharskolans stora skrivartävling! Beskriv hur den perfekta skolan ser ut för just dig och vinn biobiljetter till din favoritfilm!

Du kan exempelvis skriva en uppsats, novell, dikt, sång/låttext, saga, fabel eller berättelse som beskriver vad den bästa skolan är för dig.

Tävlingsregler:

  • Endast ett tävlingsbidrag per deltagare.
  • Svenska och engelska är tävlingens huvudspråk men du har också möjlighet att skriva på franska, spanska eller ditt modersmål.
  • Tävlingsbidraget skall skrivas i Word, teckensnitt: Times new roman, storlek: 12
  • Texten bör inte överskrida två A4 sidor.
  • Bidraget måste vara skrivet av dig. Kopior och plagiat av andra texter kommer att diskvalificeras direkt.
  • OBS! Sista datum för inlämning av tävlingsbidrag är Torsdagen 10:e December 2015.
  • Al-Azharskolan förbehåller sig rätten att publicera samtliga tävlingsbidrag på skolans hem- och Facebook-sida samt övriga informationskanaler.

Inspiration:

Om du har svårt att komma igång kan du låta dig inspireras av följande ord och begrepp

  • Lärare, lokaler, gemenskap, lycka, studier, klassrum, utflykter, lov, inspiration, vänskap, betyg, prov, studiero, sporter, aktiviteter, studieresor, respekt, förståelse, arbetsro, intressant, lektioner, lärdom, bäst, duktigast, vinnare, tillit, roligt, spännande, förebilder, rektorn, matsalen, gympa, idrott, fest, skolgården, skolmaterial, bästis, mentor, språk, fritidshem…
  • Lite frågor att inspireras av kan även vara: Hur ser den perfekta skolan ut? Hur är lärarna? Klasskamraterna? Hur ser salarna ut? Vad finns det att göra på rasterna? Hur ser fritidshemmet ut? Biblioteket? Datorsalen? Matsalen? När har skolan öppet? Vad är viktigt i den bästa skolan?

Tänk på att dessa ord, begrepp och frågor endast är till för att hjälpa dig att komma igång.

Du är givetvis fri att utforma texten precis som du vill!

Lycka till!