”Bästa skolan” tävlingen är avgjord!

Nu är skrivkampen 2015 – ”Bästa skolan” över och vi är glada att ha fått in 46 bidrag från både låg, mellan och högstadiet.

Vi kommer nu välja ut 10 vinnare som alla kommer att få två biobiljetter var. Vinnarlistan tillsammans med motiveringarna kommer att publiceras på vår hemsida, Facebook samt på skolans huvudanslagstavla.  Under fredagen kommer vi också att dela ut priserna till de 10 lyckliga vinnarna.

Under nästa termin kommer vi veckovis att publicera tävlingsbidragen online. Vi kommer även att publicera videointervjuer där de deltagande får möjlighet att ytterligare utveckla sina idéer muntligt. Detta, tror vi, kommer ytterligare att stärka arbetet med elevinflytande på skolan så att vi på sikt blir den Bästa skolan – Inshala!

Vi vill tacka skolledningen samt alla elever och lärare som har engagerat sig i i skrivkampen 2015.

Vi ser fram emot att inrätta skrivkampen som en återkommande tradition på skolan med nya och spännande frågor att skriva och uttrycka sig kring!

Stipan Kopilovic och Elina Wahlund