Elever från Mecka gör film om vänskap

Två grupper från klassen Mecka har inlett nya filmprojekt som denna gång kommer handla om vänskap. För en del är filmskapande nytt och andra har varit med i de tidigare filmerna ”Matsalsregler” samt ”Biblioteksregler”.

Filmernas pedagogiska syfte är att stärka elevernas förmåga att redovisa och tala inför grupp samt är en del av skolans arbete med värdegrundsfrågor.

Eleverna gjorde en tankekarta om vad vänskap kan innebära och här är de begrepp, känslor och beteenden som eleverna förknippade med vänskap. Tanken är att använda detta som en utgångspunkt på de teman och scener i filmer.

Alla ville testa på att använda rekvisita i filmen och kanske även särskilda kläder.Scenerna skulle också byggas upp kring moraliska val mellan rätt och fel och svårigheten att välja mellan dessa två.