Korta fakta

Al-Azharskolan i Vällingby

Verksamheten omfattar: grundskola, grundsärskola, förskola och fritidsverksamhet.

Årskurser: F-9

Antal elever: 700

Inriktning: Skola med muslimsk profil

Övrigt om skolan: Al-Azharskolan är en fristående svensk grundskola i Stockholm med muslimsk profil. Skolan är öppen för alla. Huvudman för skolan är Stiftelsen Al-Azharskolan i Stockholm. Skolan startade sin verksamhet 1995.

Al-Azharskolan ligger i Vällingby.

elever

Eleverna kommer från hela Stockholmsområdet, men de flesta bor i Rinkeby, Tensta, Hjulsta, Husby, Sundbyberg, Järfälla och Botkyrka

Personalen är fördelad på 6 arbetsenheter; årskurserna F, 1-2, 3-4, 5-6, 7-9 och särskolan. Alla undervisande lärare har svensk lärarutbildning.

Al-Azharskolan har ett fullt utvecklat elevvårdsteam bestående av två skolsköterskor, två kuratorer, skolläkare, rektor och två skolpsykologer.

Eleverna på skolan har framförallt arabiska, turkiska, uguriska och somaliska som modersmål. Undervisningsspråket på skolan är svenska och undervisning i svenska som andraspråk integreras i undervisningen. Detta för att våra elever ska ha en stabil grund i det svenska språket när de sedan går vidare till högstadiet.

larare

Skolan följer den svenska läroplanen. Skolans mål är att eleverna ska integreras och bli fast förankrade i det svenska samhällets värderingar men samtidigt ha en trygghet i sin egen ursprungskultur. Skolan serverar halal mat.

Stiftelsens två förskolor finns i Hjulsta (70 barn) och i Vällingby (45 barn).

Skolan grundande medlem i Sveriges Islamiska Skolor.

Skolan är medlem i friskolans riksförbund.

Skolan är medlem i flera referensgrupper hos skolinspektionen och Stockholm stad utbildningsförvaltning.

Vi utbildar morgondagens ledare.