Al-Azharskolan


Besöksadress:   Kirunagatan 22-28, 162 68 Vällingby

Postadress:
   Box 237, 162 13 Vällingby

Skolans expedition:

Telefon: 08 – 409 31 600
Mail: expeditionen@alazharskolan.se

Öppettider:
8.00 -12.00 samt 13.00 -14.30

Skolans vaktmästare:

Abdulqader Sammarraie Telefon: 072-9212048

Al-Azharförskolan

Förskolans telefon:   08 – 409 31 680


Skolans ledning:

  • Hussein Ibrahim, Rektor samt ansvarig för lågstadiet / Tel: 08 – 409 316 04 / Mail
  • Jane Almquist, Bitr. rektor, Administration & elevhälsa / Tel: 08 – 409 316 02 / Mail
  • Roger Lindquist, Bitr. rektor, Mellanstadiet & grundsärskolan / Tel: 08 – 409 316 22 / Mail
  • Tina Hedkvist, Bitr. rektor, Högstadiet / Tel: 08 – 409 316 05 / Mail

Fritidshem:

  • Miran Ciber, Verksamhetsansvarig, Fritidshem / Mail

Vår presentationssida på Stockholms Stad

Hitta.se / SL / Google