Klubben – eftermiddagsverksamhet för mellanstadieelever

Fritidsklubben

Klubben är en eftermiddagsverksamhet som tar vid efter skoldagens slut för elever i årskurs 4-6. Den ligger längst ner i Hus D men beroende på dagens aktiviteter kan vi även använda andra av skolans lokaler. Klubben erbjuder mellanmål för de elever som är inskrivna och ett varierat utbud av aktiviteter fram till stängning. På vår skola kallas den för ”Klubben” eftersom många annars blandar ihop den med fritids som är för yngre barn i förskoleklass upp till år 3.

Anmälan

Barnen anmäls direkt till skolan. Vi tar ingen avgift för att alla ska ha samma möjlighet att vara med. Ni behöver inte lämna något schema för barnens närvarotider utan barn och föräldrar får själva komma överens om när barnet ska vara på klubben. Eftersom personalen, precis som i de andra fritidshemmen, har ansvaret för de barn som är närvarande är det viktigt att barnen meddelar personalen när de går hem.

Öppettider

Klubben har öppet till kl. 17.30 varje eftermiddag efter skolan, då skolan har lov är öppettiderna kl. 10.00-16.00. Inför loven krävs föranmälan så att vi kan lättare kan beräkna lunchen och planera aktiviteterna.

Aktiviteter

Verksamheten planeras utifrån elevernas inflytande, önskemål och tankar vid våra demokratiska forum och i det dagliga arbetet. Vi lägger särskild vikt vid att pojkars och flickors idéer väger lika tungt i utformningen av verksamheten. Vi samverkar med annan skolpersonal dagligen och sätter lärandet i fokus då vi vet att en meningsfull fritid ger goda studieresultat.

Vi erbjuder varierade aktiviteter inom rörelse såsom pingis, biljard, rörelselekar m.m.  Vi har skapande verksamhet med bl.a. gips, smyckestillverkning, lera och ett stort utbud av rit- och pysselmaterial. Regelbundet erbjuds bakning i mindre grupper. Vi har olika spel och annat roligt som man kan sysselsätta sig med.

Verksamhetsidé

Vi vill erbjuda en meningsfull fritid i ett frivilligt sammanhang efter skoldagen slutat. Klubben skall vara en välkomnande mötesplats där ramen i verksamheten är personalen som skapar en miljö och en kontinuitet som ger lugn, trygghet, tydlighet och utvecklar en lust till kreativitet.
En verksamhet som lyssnar till barnen och som har kompetens att främja barnens välbefinnande och val av positiv livsstil. Klubbens utrymmen och aktiviteter är flexibla och föränderliga över tid för att bemöta behovet i gruppen.

Måltider

Varje eftermiddag kan man få ett enklare mellanmål och under lov serveras det lunch och ett enklare mellanmål.

Inför varje läsår skickar vi ut en förfrågan om anmälan/omanmälan till Fritidsklubben till årskurserna 4- 6. Lämna anmälan senast 29/9 till Expeditionen, Jane Almquist.