Forskning: Barn verkar ha en medfödd tro på en Gud

Forskning: Forskaren Dr Justin Barrett vid ”University of Oxford’s Centre for Anthropology and Mind”, hävdar att barn har en naturlig predisposition till att tro på en Gud eftersom de förutsätter att allting i skapelsen har en mening…

http://www.telegraph.co.uk/news/religion/3512686/Children-are-born-believers-in-God-academic-claims.html