Information inför skolstart

As-salamu’ alaykum!

Vi välkomnar alla våra härliga elever till ett nytt lärorikt läsår på Al-Azharskolan!

onsdagen den 19 augusti är det skolstart Se tiderna nedan.
• Alla klasser samlas i stora aulan när de kommer på morgonen och där väntar era lärare, mentorer och rektor på att få ta emot er.
• Scheman får ni av klasslärarna och det kommer även att finnas inlagt på Info Mentor.

Tiderna för första skoldagen:

Klass 0 (F-Klass): 9.00 – 11.00
Klass 1:
9.00 – 14.10
Klass 2:
8.10 – 14.10
Klass 3:
8.10 – 14.10
Klass 4:
9.30 – 14.10
Klass 5:
9.30 – 14.20
Klass 6: 9.30 – 15.30
Klass 7:
10.00 – 14.45
Klass 8:
10.00 – 14.30
Klass 9: 10.00 – 14.45

MYCKET VIKTIGT!

Alla barn i klass 1, 2, 3 ska ha med sig lappen nedan första skoldagen med vilka tider de ska hem, samt namn och telefonnummer till den som ska hämta dem. Fyll också i vilken hållplats barnet ska stiga av vid om de ska åka med någon av skolbussarna. Fyll i talongen längst ner på sidan.

Observera att det är föräldrarnas ansvar att hämta/lämna sina barn vid bussen.

  • Elever i år 1-3 som är inskrivna på fritids åker hem med skolbussen. Alla andra hämtas av sina föräldrar omedelbart efter sista lektionen.
  • Förskoleklassen (sexåringarna) har inskolning första veckan och åker med sina föräldrar. Inte med skolbussen! Ni får ett särskilt inskolnings-schema av lärarna.
  • Bifogad tidtabell gäller bussarna för elever i skolår 1-3 till Spånga och Kista. Förskoleklasserna får busscheman efter genomförd inskolning.
  • Information om fritids, hjälp med blanketter etc. får ni på skolans expedition.

 SL-kort

Elever i år 4-9 som bor mer än 2 km från skolan kommer att få kvittera ut SL-kort av sina klasslärar/mentorer. Detsamma gäller yngre elever som bor i områden dit skolbussarna inte går. OBS! Om man har obetalda skulder till skolan får man inget SL-kort förrän skulden är betald. Skolan erbjuder ETT terminskort per termin. Kortet måste registreras av vårdnadshavare på SL´s hemsida. Har man inte gjort det och tappar det eller på annat sätt förlorar sitt SL-kort får man själv köpa ett nytt. Det bästa är att ha kortet i ett band runt halsen, innanför kläderna.

Obs! Skolans parkering är numera avgiftsbelagd. Om parkeringen är full hänvisar vi till parkeringen vid Vällingby centrum. Dubbelparkering medför böter eller bortforsling av fordonet.

Varmt välkomna önskar Al-Azharskolans personal!