Apple Classroom installerad på skolans iPads

Ahmed Omer är skolans IT-ansvarig och datalärare. Han har arbetat på Al-Azharskolan sedan skolans start och kontinuerligt uppdaterat skolans IT-utrusning och mjukvara för att hålla den senaste standarden.

Nu har tiden kommit för introduktion av iPads i skolans undervisning. Ahmed har således arbetat med plattformen Apple School Manager och förberett skolans iPads för en effektiv hantering av appar i klassrummet via programmet Apple Classroom.

Apple Classroom ger lärarna en unik möjlighet att styra elevernas användning av iPad i undervisningen samt ha en fullständig översikt av alla elevers aktiviteter under lektionen.