Grundsärskolan anordnar utställning om rymden

Grundsärskolan har under senare tid arbetat med temat rymden och de känner sig nu redo att ställa ut sina arbeten genom att anordna en utställning för andra klasser på skolan. Utsällningen kommer hållas på torsdag och fredag så besök gärna grundsärskolan och deras utställning om ni har möjlighet!