Nu börjar grundsärskolan blogga

Mitt namn är Lena Mokhtari och jag är lärare i grundsärskolan. Grundsärskolan består av en grundsärskoleklass och en träningsskoleklass. I den här bloggen kommer vi att skriva om våra aktiviteter under lektionerna, utflykter och annat roligt.

Fröken Lena