Fritidsomsorg sportlov

Tiden går fort och sportlovet (V9) närmar sig med stormsteg. Härmed påminner vi samtliga föräldrar vars barn kommer att vara på fritids att lämna in sportlovsblanketten eller anmäla sina barn via mail till; miran.ciber@alazharskolan.com senast onsdagen den 24 februari 2016.

Viktigt:

  • Det går ingen skolbuss under sportlovet
  • Info om specialkost (laktos, gluten mm)
  • Om du skriver in ditt man men av någon anledning inte kan komma så är vi tacksamma om du anmäler detta till oss (sjukfrånvaro mm)