Stort föräldramöte torsdagen den 3 september

möte

Kallelse till föräldramöte torsdagen den 3 september.

 Kära föräldrar!

Assalamu alaykum!

På torsdag den 3 september kl. 17.30 kallar skolledningen till ett stort föräldramöte för alla er som har barn som går på Al-Azharskolan, alla klasser. Det är väldigt viktigt att ni kommer!

Vi kommer att presentera skolans nya organisation med ny rektor, två nya biträdande rektorer och Bashir Aman Alis nya roll som huvudman/ VD.

Vi kommer att ta upp viktiga frågor som rör era barns utbildning och hälsa, skolhälsovårdens roll, samarbetet mellan hem och skola, Föräldrarådets roll, samt gå igenom Nya Info Mentor-modulen.

Vi bjuder på fika före mötet, mellan klockan 17.00 -17.30.

Mötet börjar 17.30 och beräknas hålla på till c:a 18.30. Därefter kommer Professor Salah Abdul Samie från Pedagogiska Institutionen i Kairo att hålla en kort inblick i hans kommande föreläsningar kring barnuppfostran.

För att alla ska hänga med i det vi ska gå igenom så kommer vi att dela upp oss, se nedan.

  • Dag: Torsdagen den 3 september
  • Tid: kl. 17.30-18.30
  • Plats: 1) Stora aulan plan 2 (somalisktalande föräldrar)

med rektor Ibrahim Hussein.

2) Lilla aulan plan 1 (alla andra svensktalande föräldrar (+ ev. tolkar) med bitr. rektorerna.

Bashir Aman kommer att medverka på båda mötena.

Om du behöver tolk, var god meddela oss omgående

via mejl till: Ange namn och språk

jane.almquist@alazharskolan.se eller ring 409 316 00

Varmt välkomna önskar skolledning och personal på Al-Azharskolan genom

______________________________

Jane Almquist

Bitr. rektor