Olika kombinationer 

Eleverna fick testa att bygga olika torn med hjälp av minecraftblock. Uppgiften handlade om att lista ut hur många kombinationer det gick att bygga. 

Det som gjorde det spännande var när vi adderade en färg och vi tillsammans förstod att vi inte behövde bygga färdigt tornen för att kunna lista ut antalet kombinationer.