Veckans dikt

Veckans dikt är skriven och läses av Amir Eriksson i åk 7 Gaza. Dikten heter ”Banana” och är en hyllning till frukten.