”Fredens stad” – En guidad tur med Gino Peirano

Se vad våra duktiga elever har byggt! Här får ni en unik möjlighet att besöka ”Fredens stad” – den virtuella staden i MinecraftEdu som byggts upp av klassen Daressalam Åk1! En guidad tur med läraren Gino Peirano:

Symmetri!

Vi arbetar med symmetri i matematiken. Idag fick eleverna i klassen prova på att färdigställa ett halvt hus så att huset blev symmetriskt.                   

Samhället växer fram

Dar es Salaam undervisas i viktiga samhällsfunktioner.  Under några veckor har vi ägnat oss åt att bygga upp ett eget samhälle i spelet Minecraft.  Snart är byggnaderna klara och då är det dags att skriva beskrivande texter i s.k skrivblock. Det har varit spännande att följa elevernas konstruktioner.                  

Olika kombinationer 

Eleverna fick testa att bygga olika torn med hjälp av minecraftblock. Uppgiften handlade om att lista ut hur många kombinationer det gick att bygga.  Det som gjorde det spännande var när vi adderade en färg och vi tillsammans förstod att vi inte behövde bygga färdigt tornen för att kunna lista ut antalet kombinationer.              

Tallinjen 0-20

Våra elever fick idag uppgiften att bygga en egen tallinje från 0-20. När de hade byggt färdigt sin tallinje så fick de olika typer av uppdrag att utföra. Det kunde exempelvis vara att sätta ut vissa block på vissa tal. I samband med övningen så märkte vi att det ingick en hel del samarbete och svenska i uppgiften. Barnen hjälptes …

Talet 12

Vi testar sifferblock i minecraft edu. Uppgiften är att bygga talet 12 på olika sätt. Vi avslutar sedan lektionen med genomgång i helklass, där vi tittar på varandras lösningar.  Intressant är att se hur eleverna lär av varandra när de presenterar sina kombinationer av talet 12. Några adderade, andra valde att subtrahera och några valde att blanda.      

Problemlösning och abstrakt tänkande! 

Eleverna fick vid detta tillfälle träna sitt abstrakta tänkande och sin förmåga att lösa matematiska problem.  Uppgiften: En ”bit ” består av tre block (Liggande eller stående spelar ingen roll). Nu gäller det att titta på bygget och försöka räkna sig till hur många ”bitar” det består av. Byggnaderna blir allt mer avancerade ju längre bort vi kommer. http://youtu.be/_JwsaXjt3N0     …

Likhetstecknet!

Vi repeterar lilhetstecknet så här några dagar innan jul.         

Minecraftmatte!

Eleverna i åk 1 får uppgiften att bygga ett torn för 30 kr. De får endast använda två typer av block. Guldblock som är värda 2 kr och diamantblock som är värda 5 kr. Båda typerna måste finnas i tornet när det är färdigt. Lektionen följdes upp av intressanta diskussioner och matematiska upptäckter.