Talet 12

Vi testar sifferblock i minecraft edu. Uppgiften är att bygga talet 12 på olika sätt. Vi avslutar sedan lektionen med genomgång i helklass, där vi tittar på varandras lösningar.  Intressant är att se hur eleverna lär av varandra när de presenterar sina kombinationer av talet 12. Några adderade, andra valde att subtrahera och några valde att blanda.      

Problemlösning och abstrakt tänkande! 

Eleverna fick vid detta tillfälle träna sitt abstrakta tänkande och sin förmåga att lösa matematiska problem.  Uppgiften: En ”bit ” består av tre block (Liggande eller stående spelar ingen roll). Nu gäller det att titta på bygget och försöka räkna sig till hur många ”bitar” det består av. Byggnaderna blir allt mer avancerade ju längre bort vi kommer. http://youtu.be/_JwsaXjt3N0     …

Likhetstecknet!

Vi repeterar lilhetstecknet så här några dagar innan jul.         

Minecraftmatte!

Eleverna i åk 1 får uppgiften att bygga ett torn för 30 kr. De får endast använda två typer av block. Guldblock som är värda 2 kr och diamantblock som är värda 5 kr. Båda typerna måste finnas i tornet när det är färdigt. Lektionen följdes upp av intressanta diskussioner och matematiska upptäckter.

Ted Ed – En stor pedagogisk resurs med nyttiga lektioner på webben!

En mycket värdefull, intressant och pedagogik resurs på nätet kallas för Ted Ed. Ted Ed består av fler än 150.000 olika lektioner som finns fritt tillgängliga för pedagoger att använda i sin undervisning. Man har möjlighet att använda sig av redan förberedda lektioner eller också kan man skapa egna lektioner utifrån media från exempelvis Ted-talks, Youtube eller liknande. De flesta …