V. 23 Vi hade de sista hkk lektionerna och dags för skolavslutning

Denna vecka har varit en speciell vecka då vi endast haft ordinarie lektioner på måndagen och tisdagen var vi ledig eftersom det var Sveriges nationaldag. De resterande dagarna i veckan spenderade alla klasser tillsammans med sina klasslärare och gjorde gemensamma aktiviterer i klasserna. Nu är läsåret 16/17 till ända och eleverna har fått det efterlängtade sommarlovet som de är välförtjänta …

V. 18 Denna vecka har vi både planerat inför praktiskt prov och haft praktiskt prov

Denna vecka hade endast två grupper i år 6 hkk lektion, ena grupper pratade om källsortering och återvinning och den andra gruppen skrev ett förhör i hållbar utveckling. De andra två grupperna utgick lektionerna pga av det var röd dag i måndags och en grupp var på fältstudie i skolans närområde. År 8 har eleverna både planerat inför praktiskt prov och tre grupper …

V. 13 Vi har pratat om tillsatser, lagat piroger och pratat hur man väljer livsmedel ur ett miljöperspektiv

Denna vecka har år 6 en grupp lagat rotfruktpytt och de andra grupperna har pratat om s.m.a.r.t. som är en förkortning som handlar hur man väljer livsmedel hur ett miljöperspektiv. Nästa vecka kommer eleverna att få laga en ny miljövänliga måltid där vi tar hänsyn till livsmedel och miljö vid tillagning. Det är viktigt att lära sig att man kan välja livsmedel som …

V. 12 Vi har börjat prata om hållbar utveckling och haft muntliga redovisningar

Denna vecka har nästa alla grupper i år 6 haft introduktion i det nya arbetsområdet hållbar utveckling där eleverna får lära sig hur man i sin vardag kan bidra med till att skapa en bättre miljö idag och för framtiden. Medan de andra grupperna lagade en måltid utifrån säsongskalender där vi fokuserade på att använda rotfrukter och lagade en rotfruktpytt. Att laga …