Fritidsomsorg sportlov

Tiden går fort och sportlovet (V9) närmar sig med stormsteg. Härmed påminner vi samtliga föräldrar vars barn kommer att vara på fritids att lämna in sportlovsblanketten eller anmäla sina barn via mail till; miran.ciber@alazharskolan.com senast onsdagen den 24 februari 2016. Viktigt: Det går ingen skolbuss under sportlovet Info om specialkost (laktos, gluten mm) Om du skriver in ditt man men …

Sundus blev veckans föredöme

Vecka 7 ville vi uppmärksamma dig Sundus som veckans föredöme. Faktum är att du alltid är ett fint föredöme i skolan. Vi är glada att ha dig i vårt fritidshem.   /Fritidspersonalen 🙂