Math fight!

Vi har haft förmånen att låta eleverna i våran klass pröva på att arbeta med läsplattor (Asus).  Eftersom vi jobbar med addition och subtraktion inom talområde 0-20 så fick eleverna testa appen ”Math fight”. Syftet är att eleverna på ett lustfyllt sätt ska automatisera additionstabeller och subtraktionstabeller 0-20.       

Talet 12

Vi testar sifferblock i minecraft edu. Uppgiften är att bygga talet 12 på olika sätt. Vi avslutar sedan lektionen med genomgång i helklass, där vi tittar på varandras lösningar.  Intressant är att se hur eleverna lär av varandra när de presenterar sina kombinationer av talet 12. Några adderade, andra valde att subtrahera och några valde att blanda.      

Problemlösning och abstrakt tänkande! 

Eleverna fick vid detta tillfälle träna sitt abstrakta tänkande och sin förmåga att lösa matematiska problem.  Uppgiften: En ”bit ” består av tre block (Liggande eller stående spelar ingen roll). Nu gäller det att titta på bygget och försöka räkna sig till hur många ”bitar” det består av. Byggnaderna blir allt mer avancerade ju längre bort vi kommer. http://youtu.be/_JwsaXjt3N0     …

Likhetstecknet!

Vi repeterar lilhetstecknet så här några dagar innan jul.         

Minecraftmatte!

Eleverna i åk 1 får uppgiften att bygga ett torn för 30 kr. De får endast använda två typer av block. Guldblock som är värda 2 kr och diamantblock som är värda 5 kr. Båda typerna måste finnas i tornet när det är färdigt. Lektionen följdes upp av intressanta diskussioner och matematiska upptäckter.

Svenska

Idag fick eleverna göra ett återbesök i bokstavshuset. Uppgiften var idag att försöka bygga stående bokstäver. När de var klara så fick de lära sig hur man kan använda skyltar för att skriva. När bokstaven var färdig skulle man skriva tre ord på sin skylt där bokstaven skulle finnas med i början, mitten och i slutet! Vi tränar fonologiskt medvetenhet, …

Bokstavshus.

Vi arbetar med bokstäver i åk 1. Idag fick en del av eleverna  bygga bokstäver i vårt alldeles egna bokstavshus. Varje elev fick en egen bokstav att bygga och när de blev klara erbjöd dom sig att hjälpa sina vänner. Härliga barn!