Tallinjen blir en hundraruta.

De flesta eleverna i vår klass känner sig trygga och bekvma med Tallinjen som en mental talrad. Dock blir ett stort antal elever förvirrade när de plötsligt ska övergå till att jobba med hundrarutan.  Här kommer ett exempel på hur vi gör för att bygga broar mellan de båda alternativen så att de blir tydligt för alla. 

”Fredens stad” – En guidad tur med Gino Peirano

Se vad våra duktiga elever har byggt! Här får ni en unik möjlighet att besöka ”Fredens stad” – den virtuella staden i MinecraftEdu som byggts upp av klassen Daressalam Åk1! En guidad tur med läraren Gino Peirano:

Symmetri!

Vi arbetar med symmetri i matematiken. Idag fick eleverna i klassen prova på att färdigställa ett halvt hus så att huset blev symmetriskt.                   

Samhället växer fram

Dar es Salaam undervisas i viktiga samhällsfunktioner.  Under några veckor har vi ägnat oss åt att bygga upp ett eget samhälle i spelet Minecraft.  Snart är byggnaderna klara och då är det dags att skriva beskrivande texter i s.k skrivblock. Det har varit spännande att följa elevernas konstruktioner.                  

Olika kombinationer 

Eleverna fick testa att bygga olika torn med hjälp av minecraftblock. Uppgiften handlade om att lista ut hur många kombinationer det gick att bygga.  Det som gjorde det spännande var när vi adderade en färg och vi tillsammans förstod att vi inte behövde bygga färdigt tornen för att kunna lista ut antalet kombinationer.              

Tallinjen 0-20

Våra elever fick idag uppgiften att bygga en egen tallinje från 0-20. När de hade byggt färdigt sin tallinje så fick de olika typer av uppdrag att utföra. Det kunde exempelvis vara att sätta ut vissa block på vissa tal. I samband med övningen så märkte vi att det ingick en hel del samarbete och svenska i uppgiften. Barnen hjälptes …

Full fart på isen!

Det var extra kul för oss nya lärare att komma till ishallen med klassen.  Vilka kämpar vi har!