Lyssna på inspirerande tal om ledarskap!

Är du en pedagog som vill utveckla dina ledarskapsförmågor? Vill du känna dig motiverad och kunna inspirera elever och medarbetare till att prestera bättre? Tag chansen och lyssna på 12 tal om hur du blir en bättre ledare! http://www.ted.com/playlists/140/how_leaders_inspire